Bald Eagles Homer, Alaska 2009 by Manuel Magana - ManuelMagana